خدمـات پلاسمــا

پلاسما تراپی یک روش درمانی غیر تهاجمی است که از انرژی پلاسما برای درمان طیف وسیعی از مشکلات پوستی استفاده می کند. پلاسما حالت چهارم ماده است که بین گاز و جامد قرار دارد. پلاسما تراپی با هدف قرار دادن پوست با پلاسما کار می کند. این باعث ایجاد گرما و تحریک پوست می شود که می تواند منجر به بهبودی و جوانسازی شود.

بـرای دریـافـت خـدمـات و مـشـاوره رایـگـان بـا مـا تـمـاس بـگـیـریـد

بـرای دریـافـت خـدمـات و مـشـاوره رایـگـان بـا مـا تـمـاس بـگـیـریـد