خدمـات لیـزر موهای زائـد

لیزر موهای زائد با هدف قرار دادن ملانین، رنگدانه موجود در مو، کار می کند. نور لیزر به فولیکول مو جذب می شود و باعث گرم شدن آن می شود. گرما فولیکول مو را از بین می برد و مانع از رشد مجدد مو می شود. لیزر موهای زائد برای انواع پوست ها و موها مناسب است. با این حال، برای افرادی که پوست تیره یا موهای روشن دارند، ممکن است نتایج مطلوبی حاصل نشود.

لیزر موهای زائد
بـرای دریـافـت خـدمـات و مـشـاوره رایـگـان بـا مـا تـمـاس بـگـیـریـد

بـرای دریـافـت خـدمـات و مـشـاوره رایـگـان بـا مـا تـمـاس بـگـیـریـد